Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Agata PawłowskaSiedziba :

ul. Lidzka 30
81-533 Gdynia


Biuro:

ul. Grunwaldzka 102/38 b
80-244 Gdańsk

agata@radca-pawlowska.pl

+48 505223023


NIP 7991904863

REGON 220828243


Dane kontaktowe

Agata Pawłowska

agata@radca-pawlowska.pl
tel. +48 505223023

Porady prawne i konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w Kancelarii.


 

Zgoda w zakresie danych osobowych:

Szanowni Państwo,

Informuję, iż Kancelaria dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności klientów, ochrony danych osobowych  i działa w pełnym zachowaniu tajemnicy zawodowej radcy prawnego przez niego i jego współpracowników.

Jednocześnie informuję, iż kontaktując się z Kancelarią i podając swoje dane osobowe,  kontaktowe czy inne informacje :

  1. zostają one podane przez Państwo dobrowolnie z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do udzielenia pomocy prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. administratorem danych osobowych jest radca prawny Agata Pawłowska Kancelaria Radcy Prawnego ul. Lidzka 30, 81-533 Gdynia, tel 505223023.
  3. mogą być udostępnione innym odbiorcom takim jak sądy powszechne, sądy administracyjne, organy władzy publicznej, urzędy, przeciwnicy w sporach przed ww instytucjami, podmiotom z których działalnością wiąże się udzielana pomoc prawna , a także przekazywane podmiotom prowadzącym rozliczenia finansowe administratora, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. podawane są jako warunek umowny świadczonej pomocy prawnej i jej realizacji.
  5. będą przechowywane przez okres udzielanej obsługi prawnej i czas trwającego postepowania w sprawie udzielenia tej pomocy oraz terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
  6. będą zabezpieczone i podlegają wyłącznemu dostępowi radcy prawnego Agaty Pawłowskiej lub upoważnionym pracownikom Kancelarii,
  7. powierzającemu dane przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizacji, uzupełnienia i poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.