Frankowicze i Pomoc dłużnikom

Frankowicze
i poszkodowani przez instytucje finansowe


Ponadto z powodzeniem zajmujemy się pomocą prawną pokrzywdzonym
i pozwanym przez:


- wszelkiego rodzaju instytucje quazibankowe i parabankowe,

-masowych nabywców wierzytelności takich jak firmy windykacyjne,

-niestandaryzowane fundusze sekurytyzacyjne,

-skupujących długi itp.

Prowadzimy w tym zakresie skuteczne postępowania sądowe i pozasądowe. Chronimy naszych klientów przed niesłuszną egzekucją i windykacją.